Informacje o funkcjonowaniu szkoły

 Szanowni Państwo;

Oto szczegółowe wytyczne jak ma wyglądać organizacja pracy szkół w tym trudnym czasie: 

Kalendarz zmian w szkołach do wakacji

Wytyczne edukacji wczesnoszkonej

Konsultacje w szkole

Rewalidacja w szkole

A poniżej informacja o sytuacji u nas w szkole:

 

O kolejnych terminach zmian w organizacji pracy szkół dowiadujemy się wszyscy

z mediów publicznych.

Są to informacje ogólnie dostępne i często emitowane w mediach.

Pozostawałam w kontakcie

z wychowawcami, bo to oni maja codziennie kontakt z rodzicami

w edukacji wczesnoszkolnej.

Od wychowawcy oddziału przedszkolnego (stan od 6 maja)
i wychowawców klas 1-3 (stan od 25 maja) otrzymałam informację
o braku zgłoszeń przez rodziców zapotrzebowania na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Rodzice obawiają się kontaktu z pracownikami szkoły
i rówieśnikami w większym gronie. Zorganizowali opiekę nad dziećmi
i weszli w tryb zdalnego nauczania, nie chcą obecnie wprowadzać zmian w tym co już ruszyło i działa.

Wiem o jednym zgłoszeniu do wychowawcy potrzeby opieki świetlicowej od poniedziałku 25.05.2020r..Nawiązałam kontakt z Rodzicami, poinformowałam o sytuacji, że zgłoszenie jest jedno i dziecko w pojedynkę będzie przebywało na świetlicy, rodzice zrezygnowali.

Uczniowie klasy ósmej również, po ustaleniu tego z nimi, od 25.05.2020r. realizują on-line przygotowanie do egzaminu, a nie konsultacji w szkole.

Szkoła może zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas 1-3. Wyznaczonym przez rząd terminem rozpoczęcia zajęć opiekuńczo- wychowawczych w oddziałach przedszkolnych był 6 maja, a dla klas 1-3 dzień 25.05.2020r.
W przypadku potrzeby objęcia dziecka opieką świetlicową proszę o zgłoszenia przez mobiDziennik do wychowawców ww. klas lub do dyrektora szkoły. W małej grupie zajęcia realizowane będą przez nauczycieli świetlicy, nauczyciele wychowawcy będą realizowali zdalne nauczanie.

Gmina nie organizuje dowozów, firma kateringowa nie przywozi obiadów dla grup o małej liczebności.

Od 1 czerwca mogą ruszyć indywidualne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów wszystkich klas. W czasie konsultacji
z wybranym nauczycielem uczeń może uzyskać pomoc w zrozumieniu wybranego zagadnienia, poprawy oceny ze sprawdzianu czy pracy klasowej. W zależności od ilości zgłoszeń ustalony będzie czas poszczególnych indywidualnych konsultacji. Termin konsultacji trzeba będzie dostosować indywidualnie, po zajęciach zdalnych nauczyciela i ucznia. Potrzeby w tym zakresie proszę również zgłaszać przez wychowawców klas.

Z poważaniem

Iwona Niegowska

Dyrektor Szkoły