W związku z obecną sytuacją i niemożnościa przeprowadzenia eliminacji w konkursach muzycznym i recytatorskim XII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce, zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć jedynie konkursy Plastyczny i Literacki. W tym roku konkurs nasz uzyskal rangę konkursu wojewódzkiego, oraz jest umieszczony w wykazie konkursów podlegających wpisaniu na świdectwo.


Z powodów epidemiologiczno - organizacyjnych, nagrody rzeczowe zostaną przekazane we wrześniu 2020 roku, razem z dyplomami. Wyniki ogłaszamy teraz, zaś na maile podane w zgłoszeniu prześlemy skany dyplomów laureatów etapu wojewódzkiego Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce.

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO

LAUREACI KONKURSU LITERACKIEGO