Pracownicy administracji i obsługi

w roku szkolnym 2017/2018

  • Katarzyna Reszka - sekretarz szkoły
  • Jolanta Gorączyńska - opiekun dzieci w autobusie szkolnym
  • Hanna Niewdana  - starsza woźna
  • Grażyna Bień  - sprzątaczka
  • Teresa Szmidt - sprzątaczka
  • Andrzej Ozimek - starszy dozorca nocny
  • Piotr Arak - starszy dozorca nocny