KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im.Wojciecha Góskiego

w Pamiątce

na lata 2017-2022

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im.Wojciecha Góskiego

w Pamiątce