Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁY:
Iwona Niegowska - chemia

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Funkcja, przedmioty

Iwona Niegowska

Dyrektor ,

chemia

Aleksandra  Buraczyńska

Urlop zdrowotny

Anna Chochlewicz

Urlop zdrowotny

Jacek Czerwiec

wychowanie fizyczne

Hanna Dębska

przyroda, biologia, świetlica

Anna Górska

fizyka

Marta Gaszczyńska – Płuciennik

Urlop zdrowotny

Marzena Iwańska

informatyka

Katarzyna Januszewska

wychowawca kl. 7a

muzyka, plastyka, technika, chór, świetlica

Ilona Kamienik-Gaik

pedagog

Elżbieta Kasińska

wychowawca kl. 0

nauczanie przedszkolne, świetlica

Agnieszka Kępczyńska

nauczyciel wspomagający w klasie 4, TUS, świetlica

Justyna Kołacińska

wychowawca kl. 5

język polski

Joanna Kopeć

wychowawca kl. 8

język polski, historia, WOS

Mateusz Kozioł

religia

Marzena Kozmana

terapia integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna

Marta Leśniewska

wychowawca kl. 6b

matematyka

Beata Łoszewska

Wychowawca  kl. 1

nauczanie    wczesnoszkolne, terapia pedagogiczna

Jacek Marzec

edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Maszczyk

nauczyciel wspomagający w klasie 6b, rewalidacja, świetlica

Renata Nowakowska

Wychowawca  kl. 2

nauczanie wczesnoszkolne, świetlica

Justyna Ogrodzińska

geografia

Urszula Osiejewska- Jabrzemska

Wychowawca  kl. 3

nauczanie wczesnoszkolne, świetlica

Małgorzata Radecka-Kohn

biblioteka, świetlica, administrator witryny szkolnej, opiekun samorządu uczniowskiego

Rojek Kamila

świetlica

Lidia Romanowicz

logopeda

Daniel Stępień

wychowawca kl. 6a

wychowanie fizyczne

Eugeniusz Syzdek

matematyka

Barbara Szmajdewicz

język angielski, świetlica, terapia pedagogiczna

Małgorzata Tulo

język niemiecki

Lidia Wierzbicka

doradztwo zawodowe

Hanna Wołkiewicz

wychowawca kl. 7b

język polski

Agnieszka Wypychowicz

Wychowawca kl. 4

język angielski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, opiekun samorządu uczniowskiego

Dominika Zembrzuska

psycholog