Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Górskiego.

Rok szkolny 1942-43

 • Kordel Krystyna
 • Korzeniewski Tadeusz
 • Lenard Stefania
 • Ostrowski Kazimierz
 • Potocka Irena
 • Roszczyk Witold
 • Staszewski Tadeusz
 • Strócki Władysław
 • Skwil Józefa
 • Tokarski Marian
 • Zambrzycki Stanisław
 • Zrobkówna Anna

Rok szkolny 1943-44

  • Bralkowska Zofia
  • Dąbrowska Mieczysława
  • Korzeniewska Stanisława
  • Roszczvk Barbara
  • Roszczyk Helena
  • Sankowski Zbigniew
  • Sałacki Zdzisław
  • Zelertówna
   (lub Zdortówna) Jadwiga

Rok szkolny 1944-45

    Brak danych na temat
    absolwentów i uczniów

Rok szkolny 1945-46
  Wychowawca:
  Aleksandra Zrobkowa

 • Borowiecka Gabriela
 • Górna Teresa
 • JasińskaMarianna
 • Kaczyński Ryszard
 • Lewiński Marian
 • Nowakowska Danuta
 • Potocka Jadwiga
 • Stawicki Zygmunt
 • Szymczak Stanisława
 • Tatarski Stanisław
 • Wróblewski Stefan

Rok szkolny 1946-47
  Wychowawca:
  Józef Chodecki

 • Roszczyk Regina
 • Magoss Zofia
 • Zambrzycka Anna
 • Klimkowska Krystyna
 • Rusiniak Danuta
 • Karolak Irena
 • Białkowski Feliks
 • Sankowski Wacław
 • Roszczyk Stanisław
 • Kozłowska Stanisława
 • Kochanowski Leon

Rok szkolny 1947-48
  Wychowawca KL. VII:
  Józef Chodecki

 • Badowska Danuta
 • Jasińska Marianna
 • Mularska Janina
 • Karolak Jadwiga
 • Roszczyk Emilia
 • Roszczyk Włodzimierz
 • Sałyga Władysław
 • Kordas Jerzy
 • Zalewska Janina

Rok szkolny 1948-49
  Wychowawca KL. VII:
  Józef Chodecki

 • Gajewska Alina
 • Gajewska Julia
 • Grosmann Halina
 • Gugała Stanisława
 • Klimkowska Feliksa
 • Kłos Alicja
 • Nowakowska Alina
 • Wojnicka Czesława
 • Zarzycka Barbara
 • Gębski Tadeusz
 • Kamaszewski Stanisław
 • Magos Jan Wacław
 • Skwierowski Tadeusz
 • Szymański Ryszard
 • Zrobek Piotr
 • Koper Ryszard

Rok szkolny 1949-50
  Wychowawca KL. VII:
  Józef Chodecki

 • Adaszewska Henryka
 • Lewandowska Danuta
 • Filipiak Krystyna
 • Ciechocińska Stefania
 • Gozdkówna Danuta
 • Witkowski Andrzej
 • Brzeziński Jan
 • Pobudkiewicz Antoni
 • Magos Adolf
 • Główczyński Marian
 • Maciejewski Jan
 • Grządkowski Zygmunt
 • Szymańczak Zofia
 • Wiśniewski Witold
 • Wasilewski Mieczysław
 • Korzeniewski Kazimierz
 • Nowakowski Jan
 • Pietrzak Zdzisław
 • Magos Jan
 • Kuleszko Kazimierz
 • Skotarski Zbigniew

Rok szkolny 1950-51
  Wychowawca KL. VII:
  Aleksandra Zrobkowa

 • Bawolik Włodzimierz
 • Ciechociński Zygmunt
 • Filipiak Grzegorz
 • Gozdek Barbara
 • Jasiński Tadeusz
 • Karbowiak Danuta
 • Klimkowski Marian
 • Koper Zenon
 • Masna Krystyna
 • Piechal Krystyna
 • Przyłuski Józef
 • Pobudkiewicz Mieczysław
 • Skwirowska Leokadia
 • Wiśniewski Zygmunt
 • Wiśniewska Janina
 • Zalewski Józef
 • Zarzycki Ryszard

Rok szkolny 1951-52
  Wychowawca KL. VII:
  Feliksa Chodecka

 • Ciechocińska Honorata
 • Prześkiewicz Józef
 • Jasińska Danuta
 • Jasińska Regina
 • Kozmana Elżbieta
 • Malinowski Edward
 • Mędlówna Maria
 • Masiak Jadwiga
 • Pysiak Jadwiga
 • Pietrzak Zofia
 • Przyborowski Henryk
 • Rój Ryszard
 • Wierzbicki Edward
 • Zambrzycka Krystyna
 • Zgórzak Ryszard
 • Rzepka Zdzisław

Rok szkolny 1952-53
  Wychowawca kl. VII::
  Aleksandra Zrobkowa

 • Adamska Henryka
 • Czapska Honorata
 • Czajkowski Ryszard
 • Domeradzka Maria
 • Gajewski Stanisław
 • Jasiński Ryszard
 • JakubczakZygmunt
 • Korzeniewska Stanisława
 • Kozmana Mirosława
 • Kucharska Teresa
 • Kozmana Ryszard
 • Lesiak Edward
 • Masny Jan
 • Pasterski Czesław
 • Ogrodna Natalia
 • Zarzycki Tadeusz
 • Jakubowska Jadwiga
 • Neska Józefa
 • Frączak Jerzy
 • Kędzior Władysława

Rok szkolny 1953-54
  Wychowawca kl. VII::
  Ludwika Neufeld

 • Adamski Tadeusz
 • Brzeziński Władysław
 • Bylica Władysław
 • Domańska Janina
 • Dymek Stanisława
 • Dymek Stanisław
 • Gozdek Wiesława
 • Jakubowska Zofia
 • Kapuścińska Marianna
 • Kowalewska Teresa
 • Maliszewska Janina
 • Mędel (Mendel) Jolanta
 • Ostrowski Ryszard
 • Pasterska Leokadia
 • Perzyna Andrzej
 • Ruta Barbara
 • Wiśniewski Zdzisław
 • Witkowska Barbara
 • Sadowska Wanda
 • Stępniak Izabela
 • Skrzypczak Wiesław
 • Skrzypczak Leszek
 • Staszewski Feliks
 • Śliwińska Jadwiga
 • Szpikowski Tadeusz

Rok szkolny 1954-55
  Wychowawca kl. VII::
  Feliksa Chodecka

 • Bińkowska Danuta
 • Bożyk Elżbieta Barbara
 • Gozdek Jadwiga
 • Grześkiewicz Ryszard
 • Górecki Jerzy
 • Frączak Roman
 • Junczyk Danuta Alina
 • Kochanowski Józef
 • Kordas Witold
 • Kowalewski Czesław
 • Kurzyńska Jadwiga
 • Lewandowski Wiesław
 • Osińska Marianna
 • Rylski Roman
 • Sadkowski Edward
 • Strupiński Wiesław
 • Witek Anna
 • Wiśniewski Eugeniusz
 • Zarzycka Halina

Rok szkolny 1955-56
  Wychowawca kl. VII::
  Józef Chodecki
(do klasy VI Stefan Marciniak
i Aleksandra Zrobkowa)

 • Brzeźiński Jan
 • Czapska Teresa
 • Gniadzik Maria
 • Kacprzak Stefan
 • Kiliańczykówna Bogusława
 • Kołaczyk Krystyna
 • Malinowski Dominik
 • Pawlak Anna Maria
 • Stelmaszyńska Irena
 • Zaremba Marian
 • Zgórzak Dionizy
 • Mleko (Frączak) Wiesław
 • Małecka Jolanta Aniela
 • Grosman Hieronim
 • Kępska Elżbieta Henryka
 • Tekstor Adda Erika
 • Kunicki Roman

Rok szkolny 1956-57
  Wychowawca kl. VII::
  Feliksa Chodecka

 • Bąkowski Zbigniew Andrzej
 • Czapska Danuta
 • Gozdek Danuta Bronisława
 • Korzeniewska Maria
 • Malinowska Barbara
 • Masny Jan Aleksanser
 • Masny Marian Michał
 • Pawlik Marta
 • Przyborowska Jadwiga
 • Plaskaty Emilia
 • Rajewska Alicja
 • Wierzbicka Krystyna
 • Wiśniewski Jan
 • Zgórzak Krystyna
 • Więch Jadwiga
 • Kapuścińska Alina
 • Milejski Jan
 • Komorowski Longin

Rok szkolny 1957-58
  Wychowawca kl. VII::
  Józef Chodecki

 • Bąk Krystyna
 • Brzezińska Lucyna
 • Czajkowski Tadeusz
 • Cieślak Witold
 • Gadomski Janusz
 • Gozdek Krystyna
 • Gniadzik Barbara
 • Horst Daniela
 • Jasińska Janina
 • Kapuściński Zdzisław
 • Kuleszko Zygmunt
 • Kucharska Barbara
 • Korzeniewski Władysław
 • Małecki Bartłomiej
 • Pawlak Halina
 • Pawlak Elżbieta
 • Pobudkiewicxz Krystyna
 • Tomecki Stefan
 • Urbanek Elżbieta
 • Wójcik Właadysław
 • Wiśniewska Bronisława
 • Wijatkowska Cecylia
 • Wróbel Krystyna
 • Olińska Alicja
 • Ostrowski Janusz
 • Zarzycka Krystyna
 • Przyborowski Bogdan
 • Rajkowski Zdzisław

Rok 1958-59
 Wychowawca
 Józef Chodecki

 • Bożyk Andrzej
 • Brzeziński Zdzisław
 • Czajkowski Józef
 • Ceglińska Stefania
 • Fijołek Emilia
 • Frączak Zygmunt
 • Kamińska Izabela
 • Kacprzak Danuta
 • Matulka Ryszard
 • Malinowski Zygmunt
 • Maliszewski Jan
 • Lewandowski Leszek
 • Osińska Krystyna
 • Orłowska Teresa
 • Pawlak Anna
 • Rączkowska Regina
 • Rodzim Irena
 • Saszka Marianna
 • Witek Zofia
 • Więch Witold
 • Wysocki Leon

Rok 1959-60
 Wychowawca
 Aleksandra Zrobkowa

 • Czajkowski Wojciech
 • Dorocińska Elżbieta
 • Gwiazda Maria
 • Horst Władysław
 • Jasińska Alicja
 • Karbowiak Hanna
 • Kordas Zygmunt
 • Kukasz Anna
 • Łukasik Leszek
 • Neufeld Ewa
 • Pawlak Jolanta
 • Pawlak Maria
 • Pawlik Alicja
 • Przyborowska Elżbieta
 • Pietrzak Marianna
 • Rączkowska Teresa
 • Rek Barbara
 • Rylski Jan
 • Szymańczak Tadeusz
 • Marciniak Lechosława
 • Wijatkowska Teresa

Rok 1960-61
 Wychowawca
 Józef Chodecki

 • Białogłowicz Kazimierz
 • Frączak Andrzej
 • Frączak Alicja
 • Gadomski Krzysztof
 • Godusławska Wiesława
 • Kapusta Jadwiga
 • Kuleszko Jan
 • Kilijańczyk Romualda
 • Kowalczyk Teresa
 • Magiera Maria
 • Matulka Wojciech
 • Milejska Jadwiga
 • Mielec Andrzej
 • Niedolistek Elżbieta
 • Olińska Lidia
 • Osińska Grażyna
 • Przyborowska Barbara
 • Rek Zbigniew
 • Plaskata Henryka
 • Strupiński Jan
 • Swinarska Janina
 • Swinarski Wacław

Rok 1961-62
 wychowawca
 Józef Chodecki

 • Bożyk Marian
 • Bożyk Zofia
 • Brzeziński Zdzisław
 • Frączak Marek
 • Gnadzik Danuta
 • Gozdek Ryszard
 • Kamińska Zofia
 • Kordas Henryka
 • Kozmana Andrzej
 • Kuksz Maria
 • Magiera Zofia
 • Pawlak Melania
 • Perzyna Janusz
 • Piechal Bartłomiej
 • Pietrusiak Ewa
 • Wróbel Wanda
 • Orzechowski Marek
 • Rokicki Tadeusz

Rok 1962-63
 wychowawca
 Józef Chodecki

 • Bergel Ryszard
 • Bąk Janusz Piotr
 • Brot ELżbieta
 • Dębski Krzysztof
 • Hoffmann Stanisława
 • Horst Zdzisław
 • Kozmana Jerzy
 • Kozmana Maria
 • Kowalska Elżbieta
 • Kucharski Tadeusz
 • Lechańska Urszula
 • Głażewski Marian
 • Majewska Barbara
 • Marciniak Elżbieta
 • Ogrodna Maria
 • Orzeszak Krystyna
 • Przyborowska Teresa
 • Strupiński Henryk
 • Urbanek Anna
 • Urbanek Bogdan
 • Zgórzak Stanisław
 • Witkowski Wojciech
 • Hołd Krystyna

Rok 1963-64
 wychowawca
 Ludwika Neufeld

 • Borkowski Tadeusz
 • Brzezińska Elżbieta
 • Brzezińska Krystyna
 • Domańska Krystyna
 • Darczuk Stanisława
 • Gaczkowska Krystyna
 • Gaczkowska Czesława
 • Gadomski Tadeusz
 • Godusławska Maria
 • Gozdek Irena
 • Horst Urszula
 • Jasińska Wiesława
 • Kacprzak Alicja
 • Kowalczyk Janusz
 • Kiełbasa Halina
 • Kuksz Barbara
 • Lewandowska Elżbieta
 • Łuczak Teresa
 • Niedolistek Maria
 • Ostrowska Aniela
 • Orzeszak Janina
 • Pawlak Wiesław
 • Pawlak Jan
 • Rajewska Anna
 • Rajewska Danuta
 • Rek Halina
 • Roszczyk Irena
 • Reszka Teresa
 • Ruta Grażyna
 • Rój Anna
 • Strupińska Krystyna
 • Tomecka Krystyna
 • Wijatkowska Jadwiga
 • Zaręba Elżbieta
 • Zarzycki Edward
 • Radolińska Danuta

Rok 1964-65
 Wychowawca
 Józef Chodecki
(do Kl.VII Jadwiga Mielcowa)

 • Bergiel Tadeusz
 • Biedarman Elżbieta
 • Budzik Jadwiga
 • Cegliński Jerzy
 • Dębska Maria
 • Gaczkowska Halina
 • Gadomska Barbara
 • Gniadzik Marianna
 • Gozdek Zofia
 • Horst Maria
 • Kacprzak Alicja
 • Kamiński Mieczysław
 • Kilijańczyk Marek
 • Kuleszko Jadwiga
 • Marciniak Aldona
 • Mielec Mariusz
 • Milejska Stanisława
 • Pawlak Zofia
 • Roszczyk Teresa
 • Ruta Hanna
 • Szymczak Bogdan
 • Tomalska Anna
 • Urbanek Tadeusz
 • Witek Irena
 • Zarzycka Barbara
 • Kania Tadeusz
 • Czacharowski Marek Józef
 • Matulka Józef Krzysztof
 • Kapuściński Andrzej

Rok 1965-66(KL.VII)
 W tym roku tylko część
uczniów ukończyła klasę siódmą
i podjęła naukę w szkole średnej.
Pozostali zdecydowali o przejściu
do klasy ósmej (reforma oświaty -
ośmioklasowa szkoła podstawowa).

 • Czajkowski Józef
 • Ciechociński Marek
 • Darczuk Kazimierz
 • Dąbrowska Helena
 • Kania Ignacy
 • Magiera Ewa
 • Malinowski Marek
 • Orzechowski Zbigniew
 • Pawlak Tadeusz
 • Pawlik Daniela
 • Rączkowska Adela
 • Roszczyk Andrzej
 • Pawlak Maria
 • Salak Anna
 • Lee Elżbieta

Rok 1966-67
 (pierwsi ośmioklasiści)

 • Bańkowski Tadeusz
 • Borkowska Halina
 • Ciechocińska Elżbieta
 • Cieślak Elżbieta
 • Gaczkowska Agata
 • Galicz Dariusz
 • Godusławski Jerzy
 • Horst Janusz
 • Lewandowski Janusz
 • Ostrowska Stefania
 • Pawlak Halina
 • Reszka Zofia
 • Rosolak Jan
 • Ziomek Ryszard
 • Wicik Leokadia

Rok 1967-68
 Wychowawca
 Józef Chodecki

 • Brot Janina
 • Brzeziński Zygmunt
 • Budzik Wiesław
 • Ciechociński Roman
 • Dryglewski Ryszard
 • Frączak Jerzy
 • Gniadzik Ryszard
 • Gozdek Jadwiga
 • Jarosz Barbara
 • Kamiński Kazimierz
 • Kiejżuń Jerzy Józef
 • Kiljańczyk Joanna
 • Kania Barbara
 • Kozmana Joanna
 • Kozmana Wiesława
 • Magiera Janusz
 • Marciniak Maria
 • Michałowska Elżbieta
 • Rodzim Krystyna
 • Rutkowksa Barbara
 • Sadowska Halina
 • Sadowski Józeł
 • Szczepaniak Czesława
 • Szymczak Krystyna
 • Urbanek Henryka
 • Wiśniewska Elżbieta
 • Zaręba Barbara

Rok 1968-69
 Wychowawca
 Helena Dorocińska

 • Bąk Lech
 • Białogłowicz Danuta
 • Budzik Sylwester
 • Gaczkowski Józef
 • Gaczkowski Wojciech
 • Gniadzik Zdzisław
 • Kowalski Kazimierz
 • Lenart Janusz
 • Malinowska Jolanta
 • Matulka Halina
 • Magos Andrzej
 • Majewski Jacek
 • Majos Jan
 • Niewiadomska Grażyna
 • Nowakowski Andrzej
 • Ogrodna Maria
 • Ostrowska Teresa
 • Ostrowski Grzegorz
 • Pawlak Jadwiga
 • Pawlik Marek
 • Rosolak Kazimiera
 • Roszczyk Alicja
 • Wijatkowski Józef
 • Wrotek Krystyna
 • Zaręba Krystyna
 • Zarzycka Urszula
 • Owczarek Teresa

Rok 1969-70
 Wychowawca
 Helena Dorocińska

 • Czerwiec Małgorzata
 • Dąbrowski Andrzej
 • Fijołek Anna
 • Galicz Jacek
 • Jakubowski Grzegorz
 • Jarosz Bożena
 • Jasińska Zofia
 • Kiełbasa Edmunt
 • Lewińska Teresa
 • Majcher Krzysztof
 • Niewiadomski Jerzy
 • Milejski Stanisław
 • Nowocień Halina
 • Pawlak Małgorzata
 • Perkowska Barbara
 • Piechal Mirosław
 • Piwowarska Elżbieta
 • Piwowarski Kazimierz
 • Roszczyk Jarosław
 • Roszczyk Mirosława
 • Rutkowski Wiesław
 • Rymkiewicz Jan
 • Stupiński Stanisław
 • Szymańczak Zbigniew
 • Urbanek Krystyna
 • Wróblewski Wojciech

Rok 1970-71
 wychowawca
 Stanisław Fijałkowski

 • Bajgaczow Krzysztof
 • Biderman Andrzej
 • Dryglewski Bogdan
 • Gaczkowska Helena
 • Kamińska Jolanta
 • Kędzior Teresa
 • Kozmana Anna
 • Krawczyk Krzysztof
 • Lechańska Aniela
 • Lewandowska Teresa
 • Lutek Jan
 • Lutek Marianna
 • Łażewski Wiesław
 • Majewski Krzysztof
 • Matulka Henryk
 • Mentek Bożena
 • Nowocik Leszek
 • Ostrowski Jerzy
 • Plech Maria
 • Reszka Wojciech
 • Rosolak Jerzy
 • Rosolak Barbara
 • Roszczyk Bożena
 • Sadowska Bożena
 • Sadowska Hanna
 • Sadowska Stanisława
 • Sztunke Maria
 • Szymańczak Urszula
 • Szymczak Wojciech
 • Witkowska Ewa
 • Wójcik Mieczysław
 • Wojcieska Wanda
 • Zaręba Jerzy
 • Zarzycka Grażyna
 • Jurek Ewa

Rok 1971-72
 wychowawca
 

 • Bąk Teresa
 • Białkowska Grażyna
 • Borkowska Ewa
 • Dąbrowski Janusz
 • Domańska Krystyna
 • Gaczkowska Zofia
 • Gniadzik Mirosław
 • Lenart Grzegorz
 • Lutek Zbigniew
 • Łażewski Piotr
 • Niewiadomska Małgorzata
 • Ogrodna Anna
 • Osińska Bożena
 • Ostrowski Witold
 • Otulak Krystyna
 • Pawlak Marek
 • Piechal Teresa
 • Reguła Wanda
 • Reszka Elżbieta
 • Rylski Henryk
 • Stawicka Hanna
 • Tomkiel Leszek
 • Urbanek Wiesław
 • Wicik Jan
 • Witek Elżbieta
 • Zambrzycki Andrzej

Rok 1972-73
 wychowawca
 Stanisław Fijałkowski

 • Augustyniak Janina
 • Bąkowska Jadwiga Barbara
 • Białkowski Grzegorz
 • Błaźniak Marek
 • Boryna Teresa
 • Brott Ewa Jadwiga
 • Brzeziński Mirosław
 • Dębska Anna
 • Dryglewska Jadwiga Zofia
 • Fijałkowski Jan
 • Gołosiński Mirosław
 • Jankowska Grażyna
 • Jarosz Andrzej
 • Kacprzak Małgorzata
 • Lewińska Regina Danuta
 • Lenart Ewa Danuta
 • Lechańska Stanisława Maria
 • Lutek Barbara
 • Majos Wiesława
 • Opara Jarosław
 • Osińska Jolanta Jadwiga
 • Ostrowski Jerzy Kazimierz
 • Pańczak Leszek Stanisław
 • Paszko Halina Irena
 • Pawlak Bożena
 • Piechal Ewa Barbara
 • Roszczyk Wiesław
 • Wojtczak Tadeusz Andrzej
 • Zarzycka Małgorzata

Rok 1973-74
 Wychowawca
 Stanisław Fijałkowski
(do Kl.VII Barbara Drzazgowska)

 • Ciechocińska Zofia
 • Czyż Elżbieta
 • Dąbrowska Jolanta
 • Gaczkowski Marian
 • Kowalczyk Kazimierz
 • Kuleszko Wacław
 • Neska Bożena
 • Nowakowski Wiesław
 • Nowocin Ryszard Jan
 • Milejska Janina Danuta
 • Kozmana Kazimierz
 • Ogrodna Krystyna
 • Olejnik Marek
 • Osińska Anna
 • Pawlak Zofia
 • Reszka Bogusław
 • Roszczyk Zbigniew
 • Sadowska Teresa
 • Skoneczna Małgorzata
 • Stelmaszczyk Anna Małgorzata
 • Stawicki Jerzy
 • Szczepaniak Ireneusz
 • Szymańska Maria
 • Szymczak Zenon
 • Witek Janina
 • Wójcik Krystyna
 • Zambrzycka Teresa

Rok 1974-75
 Wychowawca
 Stanisław Fijałkowski

 • Augustyniak Anna Pelagia
 • Bajgaczow Andrzej
 • Bergel Danuta
 • Brzeziński Sławomir
 • Domańska Janina
 • Grządkowski Wiesław Józef
 • Jakubowski Andrzej
 • Kaczyńska Maria Ewa
 • Kostanecki Marek
 • Lewińska Henryka Janina
 • Łukasiak Roman
 • Mentek Sławomir
 • Nowak Bożena Ewa
 • Nowakowski Marek
 • Nowocin Elżbieta
 • Opara Jerzy
 • Ostrowska Anna Maria
 • Plech Marian Andrzej
 • Podwysocka Ewa
 • Praga Elżbieta
 • Pyrzak Danuta
 • Rek Maria
 • Stawicki Andrzej Rzsyard
 • Ślusarczyk Bogdan
 • Zambrzycka Ewa

Rok 1975-76
 Wychowawca
 Teresa Nizińska

 • Błaźniak Sylwester
 • Call Janusz Stefan
 • Giedz Magdalena
 • Górzyński Tadeusz
 • Jasińska Hanna
 • Kalmus Grzegorz
 • Libera Mirosław
 • Nowakowska Danuta
 • Opara Elżbieta
 • Otulak Barbara
 • Pańczak Mirosława
 • Pyrzak Sylwester
 • Sankowska Anna
 • Sankowski Kazimierz
 • Sas Aldona
 • Serafin Kazimierz
 • Skwirowski Ryszard
 • Stachecka Henryka
 • Ślusarczyk Bożena
 • Szymański Jan
 • Wicik Henryka
 • Wilczyński Marek
 • Wiśniewski Jacek
 • Wojtczak Agnieszka
 • Kalmus Elżbieta
 • Gozdek Andrzej

Rok 1976-77
 Wychowawca
 Stanisław Fijałkowski
(do Kl.VII Barbara Drzazgowska)

 • Augustyniak Mirosław
 • Błaźniak Andrzej
 • Brzezińska Marzena
 • Dymek Bożena
 • Górzyńska Danuta
 • Grządkowska Henryka
 • Grzeszczak Andrzej
 • Konopa Leszek
 • Kowalczyk Jadwiga
 • Krawczyk Piotr
 • Kunicka Jolanta
 • Kunicki Ryszard
 • Lechańska Joanna
 • Lenart Andrzej
 • Pawlak Zofia
 • Plech Elżbieta
 • Praga Katarzyna
 • Więch Mirosław
 • Wilczyńska Grażyna
 • Zambrzycki Ryszard

Rok 1977-78
 Wychowawca
 Grażyna Olszewska

 • Budzik Tomasz
 • Call Grzegorz
 • Chwil Andrzej
 • Dąbrowska Elżbieta
 • Grzeszczak Tadeusz
 • Górski Andrzej
 • Górzyński Zygmunt
 • Kacprzak Marek
 • Kuleszko Danuta
 • Kunicka Grażyna
 • Kwiatkowska Ewa
 • Libera Krzysztof
 • Łukasiak Mirosław
 • Niziński Sławomir
 • Olczak Piotr
 • Pawlukiewicz Dorota
 • Pyrzak Janusz
 • Roszczyk Urszula
 • Rylska Bożena
 • Stawicki Władysław
 • Szymańska Małgorzata
 • Ślusarczyk Urszula
 • Wójcik Piotr
 • Zalewski Sylwester

Rok 1978-79
 Wychowawca
 Stanisław Fijałkowski

 • Domański Grzegorz
 • Gradowska Katarzyna
 • Halemba Mariusz
 • Kaczyńska Grażyna
 • Kalmus Celina
 • Kiełbasa Grażyna
 • Konopa Dariusz
 • Kwiatkowska Hanna
 • Lechański Andrzej
 • Libera Alicja
 • Neska Krzysztof
 • Olejnik Piotr
 • Opara Hanna
 • Perzyna Ewa
 • Plech Jacek
 • Szymczak Marek
 • Tomecki Jacek
 • Wierzbicki Marek
 • Bieniek Wiesław

Rok 1979-80
 wychowawca
 Stanisław Fijałkowski

 • Beniek Halina
 • Brzeziński Krzysztof
 • Dąbrowski Zbigniew
 • Dymek Grzegorz
 • Gwiazda Janusz
 • Halemba Beata
 • Klimkowska Maria
 • Konopa Ewa
 • Kunicki Andrzej
 • Kuzynko Marcjanna
 • Olczak Michał
 • Opara Andrzej
 • Ostrowska Krystyna
 • Pańczak Katarzyna
 • Pawlukiewicz Ewa
 • Perzyna Tomasz
 • Reszka Ewa
 • Skwirowski Wiesław
 • Szaszka Barbara
 • Szymańska Beata
 • Ślusarczyk Anna
 • Więch Dorota
 • Wiśniewski Andrzej
 • Zalewska Barbara
 • Zalewski Krzysztof
 • Bratkowska Dorota
 • Kmaszewska Elżbieta

Rok 1980-81
 wychowawca
 Janina Wysocka

 • Bąk Jacenty
 • Ciechocińska Agnieszka
 • Dębińki Marek
 • Feliksiak Urszula
 • Górzyński Wiesław
 • Grzeszczak Barbara
 • Kowalczyk Grażyna
 • Kurzyński Grzegorz
 • Lechański Piotr
 • Maciejak Krzysztof
 • Maciejewska Halina
 • Malinowska Ewa
 • Malinowska Jolanta
 • Milejski Piotr
 • Orzechowska Joanna
 • Ostrowski Andrzej
 • Radzymiński Marek
 • Roszczyk Piotr
 • Sas Robert
 • Serafin Alicja
 • Siejka Magdalena
 • Skwirowska Teresa
 • Sowińska Barbara
 • Szymczak Robert
 • Ślusarczyk Jolanta
 • Więckowski Tadeusz
 • Witczak Tadeusz
 • Wojciechowski Dariusz
 • Wysocki Piotr
 • Zalewska Ewa

Rok 1981-82
 wychowawca
 Barbara Kuroń

 • Bieniek Barbara
 • Bratkowski Dariusz
 • Chwil Dariusz
 • Augustyniak Piotr
 • Dąbrowska Ewa
 • Dąbrowska Małgorzta
 • Fijałkowski Dariusz
 • Górzyński Zbigniew
 • Gwiazda Bożena
 • Kwiatkowska Iwona
 • Kwil Tadeusz
 • Łukasiak Witold
 • Łuczak Jolanta
 • Mróz Magdalena
 • Mularska Anna
 • Osiński Ireneusz
 • Piechal Anna
 • Przyłuski Paweł
 • Stawicka Agnieszka
 • Tomecki Wojciech
 • Wiśniewska Renata
 • Wójcik Małgorzata

Rok 1982-83
 wychowawca
 Grażyna Olszewska

 • Borkowski Robert
 • Dawidczyk Agnieszka
 • Gaczkowka Ewa
 • Górzyńska Ewa
 • Jek Iwona
 • Klimkowski Tadeusz
 • Kozłowski Jakub
 • Król Piotr
 • Lechańska Małgorzata
 • Malinowska Elżbieta
 • Malinowski Jarosław
 • Niziński Robert
 • Nowakowski Piotr
 • Płaska Roman
 • Płużyński Jarosław
 • Pyszczak Piotr
 • Robwo Piotr
 • Rylska Ewa
 • Szaszka Iwona
 • Szymczak Agnieszka
 • Ślusarczyk Lidia
 • Wojcieska Małgorzta
 • Zambrzycki Roman

Rok 1983-84
 wychowawca
 Teresa Nizińska

 • Bąk Wiesław
 • Ciechocińska Beata
 • Dąbrowska Jolanta
 • Gozdek Dariusz
 • Malinowski Jacek
 • Pawlukiewicz Jacek
 • Płaska Agnieszka
 • Skwirowska Barbara
 • Szymczak Teresa
 • Wiśniewska Joanna
 • Wojciechowska Marzena
 • Wójcik Andrzej
 • Wysocki Krzysztof
 • Zambrzycki Waldemar

Rok 1984-85
 wychowawca
 Teresa Nizińska

 • Bratus Piotr
 • Ciechcińska Marzena
 • Dębiński Jacek
 • Domańska Teresa
 • Gawin Zbigniew
 • Halemba Edyta
 • Jek Bogdan
 • Kowalczyk Anna
 • Król Beata
 • Kuleszko Małgorzata
 • Kwil Mirosław
 • Majewska Beata
 • Nowakowski Henryk
 • Orzechowski Tadeusz
 • Piechal Piotr
 • Rylska Agnieszka
 • Serafin Elżbieta
 • Smolarczyk Magdalena
 • Stawicka Alicja
 • Szymański Tomasz
 • Tobera Renata
 • Witczak Władysław
 • Wojcieska Anna
 • Zalewski Maciej
 • Zaręba Anita

Rok 1985-86
 wychowawca
 Grażyna Olszewska

 • Bąkowska Monika
 • Bomba Tomasz
 • Ciechociński Robert
 • Fijałkowska Lidia
 • Grajewski Tomasz
 • Korzeniewski Robert
 • Kowalczyk Andrej
 • Maciak Bożena
 • Maciejewska Loginia Teresa
 • Matulka Jacek
 • Matulka Robert
 • Mularska Małgorzata
 • Nowak Dariusz
 • Ślusarczyk Piotr
 • Wierzbicki Robert

Rok 1986-87
 wychowawca
 Janina Wysocka

 • Antoszewska Bożena
 • Bąk Zofia
 • Borkowski Maciej Paweł
 • Bratus Grzegorz
 • Ciechocińska Joanna
 • Fijałkowski Sławomir
 • Gawron Witold
 • Gozdek Piotr
 • Grochowska Joanna
 • Horst Elżbieta Magdalena

Rok 1994-95
 wychowawca
 Hanna Wołkiewicz

 • Bendarek Piotr
 • Buczek Monika
 • Fudała Andrzej
 • Frączak Aneta
 • Gaczkowska Ewelina
 • Główczyńska Urszula
 • Jarząb Emilia
 • Klujewska Katarzyna
 • Łażewski Tomasz
 • Mędrzycki Sylwester
 • Milejski Adam
 • Mitlejner Elżbieta
 • Osiński Grzegorz
 • Ozimek Agnieszka
 • Pawlak Krzysztof
 • Pawlak Tomasz s.Grzegorza
 • Pawlak Tomasz. Tadeusza
 • Pawlik Agnieszka
 • Przyborowski Mariusz
 • Roszczyk Monika
 • Sewruk Sylwia
 • Stachowski Piotr
 • Strzyga Mariusz
 • Sukiennik Aneta
 • Wojcieski Jarosław
 • Wójcik Andrzej
 • Zgórzak Sylwester
 • Zając Jan
 • Zreda Rafał< LI>

Rok 1995-96
 wychowawca
 Urszula Miedza Wysocka

 • Bień Mariusz
 • Brzezińska Małgorzata
 • Buczek Aneta
 • Budzik Łukasz
 • Czerwińska Aneta
 • Domagała Ewa
 • Grządkowski Artur
 • Lutek Marta
 • Milejska Justyna
 • Okrasa Iwona
 • Ostrowska Magdalena
 • Piechal Justyna
 • Reszka Agata
 • Rogowska Małgorzata
 • Romanowska Anna
 • Rylski Grzegorz
 • Ślusarczyk Karol
 • Szymczak Piotr
 • Tobera Marcin
 • Urbanek Cezary
 • Urbanek Grzegorz
 • Wąsik Elżbieta
 • Wijatkowska Agnieszka
 • Zambrzycka Monika
 • Łubińska Anna

Rok 1996-97
 wychowawca
 Hanna Wołkiewicz

 • Bednarek Paweł
 • Darczuk Marta
 • Darczuk Marzena
 • Domański Robert
 • Górecki Krzysztof
 • Jarosz Grzegorz
 • Łukasiak Aneta
 • Mitlejner Rafał
 • Pietrzak Anna
 • Prawda Marcin
 • Pyzel Dorota Agnieszka
 • Serafin Agnieszka
 • Stachowski Krzysztof Ryszard
 • Strzyga Marzena
 • Sukiennik Katarzyna
 • Ślusarczyk Adam
 • Wąsik Zofia
 • Wróblewski Tomasz
 • Zarzycki Mariusz

Rok 1996-97
 wychowawca
 Mariola Łubińska

 • Górzyńska Aneta
 • Jakubowska Anna Maria
 • Jasiński Marcin
 • Kapuściński Radosław
 • Lenart Marek
 • Lutek Marzena
 • Maciejak Łukasz
 • Mlekicki Sebastian
 • Orzeszak Kamila
 • Osiński Tomasz
 • Pawlak Małgorzata cecylia
 • Rutkowska Sylwia
 • Sieradzka Agata
 • Soból Katarzyna
 • Szeląg Maciej Sebastian
 • Wiśniewska Korolina Anna
 • Zając Róża
 • Zambrzycki Mariusz
 • Żywek Daniel

Rok 1997-98
 VIIIa - wychowawca
 Barbara Galicz

 • Bomba Anna Karolina
 • Czajkowska Małgorzata
 • Glińska Dagmara
 • Grzadkowska Wioleta
 • Jarząb Edyta Paulina
 • Jasiński Piotr
 • Kapuściński Łukasz
 • Karbowiak Krzysztof
 • Kęciek Monika Żaneta
 • Klimkowski Andrzej
 • Kostanecka Anna
 • Kuleszko Krzysztof
 • Maciejak Iwona Anna
 • Mroczek Kamil
 • Rozbicka Katarzyna
 • Reszka Rafał
 • Porębski Łukasz
 • Urbanek Agnieszka
 • Wicińska Magdalena Edyta
 • Wójcik Artur

Rok 1997-98
 VIIIb - wychowawca
 Gorączyńska Jolanta

 • Bednarek Marcin
 • Ciechociński Albert
 • Dębski Sławomir Tomasz
 • Domańska Anna
 • Jaworowski Paweł
 • Klimkowski Grzegorz Ryszard
 • Łukasiak Marek
 • Orlik Anna
 • Orzeszak Marcin
 • Pałka Karolina
 • Petryka Marcin
 • Rynkiewicz Agnieszka
 • Soból Marcin
 • Śmierzyński Paweł
 • Trzaska Robert
 • Wąsik Aneta Jolanta
 • BrzezińskaMagdalena

Rok 1998-99
 VIIIa - wychowawca
 Mariola Łubińska

 • Darczuk Renata
 • Domagała Sylwia
 • Dusza Edyta
 • Gaczkowska Karolina
 • Gozdek Marcin Robert
 • Kęciek Edyta
 • Kiliańczyk Konrad
 • Konopa Kinga
 • Korzeniewska Katarzyna
 • Kowalski Patryk
 • Milejski Grzegorz
 • Niedzielak Norbert
 • Olejnik Paweł
 • Pietrusiak Justyna
 • Siarkowski Łukasz
 • Śmierzyńska Agata
 • Szmidt Marzena
 • Wójcik Agnieszka

Rok 1998-99
 VIIIb - wychowawca
 Iwona Niegowska

 • Bień Wioletta
 • Dębski Grzegorz Jerzy
 • Dmoch Łukasz
 • Gaćkowski Łukasz
 • Gawron Małgorzata
 • Horst Karol
 • Jarząb Maciej
 • Lutek Aneta
 • Mędrzycki Robert
 • Mlekicka Monika
 • Nadolska Paulina Dagmara
 • Pańczak Błażej
 • Pawlik Magdalena
 • Pobudkiewicz Maciej
 • Sadowska Joanna
 • Strupińska Wioletta
 • Wojcieski Grzegorz
 • Wysocki Arkadiusz