Kolejni dyrektorzy naszej szkoły

Ryszard Zrobek  Aleksandra Zrobek  Józef Chodecki  Feliksa Chodecka 
Ryszard Zrobek
1928-1944
 Aleksandra Zrobek
1944-1946
Józef Chodecki
1946-1969
Feliksa Chodecka
1950-1955
 Stanisław Fijałkowski  Barbara Galicz  Iwona Niegowska
Stanisław Fijałkowski
1969-1991
Barbara Galicz
1991-2002
Iwona Niegowska
2002 - do chwili obecnej