Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pamiątce

w roku szkolnym 2019/2020

Magdalena Bęza

Ewa Orzechowska 

Bogusława Kucharczyk 

  
 

DRODZY RODZICE,

UPRZEJMIE PROSIMY O WPŁATĘ SKŁADKI NA KOMITET RODZICIELSKI, KTÓRĄ NA BIEŻĄCY

ROK SZKOLNY 2019/2020 USTALILIŚMY NA POZIOMIE 60ZŁ / DZIECKO.

SKŁADKA NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (Z DANEJ RODZINY) UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEJ SZKOŁY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYNOSI 40ZŁ.

ZEBRANE FUNDUSZE PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA BIEŻĄCE WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI, PRZEWIDZIANYCH

W KALENDARIUM NASZEJ SZKOŁY.

PROSIMY O WPŁATĘ SKŁADKI NA PODANE PONIŻEJ KONTO W TERMINIE DO 31.10.2019R. (NR KONTA DOSTĘPNY:  http://www.pamiatka.edu.pl/):

40 9291 0001 0080 1694 2000 0010

BANK SPÓŁDZIELCZY BIAŁA RAWSKA

Odbiorca: „Komitet Rodzicielski - Szkoła w Pamiątce”

TYTUŁ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NR KLASY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM.

W PRZYPADKU, GDY RODZINA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPŁATY SKŁADKI. PODANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO RADY RODZICÓW SKŁADAJĄC JE W SEKRETARIACIE SZKOLNYM.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY.

RADA RODZICÓW