Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn na rok szkolny 2020/2021  

 

Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa